Полезна информация

Информиране на широката общественост и целевите групи чрез информационни кампании по места

Обучения и тренинги

10989209_837572972970207_4525052792776237676_n

В рамките на проектния период  се планира изпълнението на пет двудневни интерактивни обучения, водени от квалифицирани тренери. Планираните теми са съобразени с потребностите на бенефициентите и са със следната насоченост:

– Еко разнообразие и околна среда – месец май 2015г.;

– Лидерство и работа в екип – месец юни 2015г.;

– Ритуали, традиции и обреди – месец август 2015г;

– Доброволчество и младежки каузи месец септември 2015г.;

– Социално предприемачество и младежко включване месец ноември 2015г..

Обученията ще бъдат водени от квалифицирани специалисти с опит в областта която ще представят.

Информацията с датите, цялостната програма и начина за записване, ще получите чрез сайта, месец преди планираното обучение.

Събития

Дейностите в тази област са насочени към оползотворяване на свободното време на младите хора.

Консултантски център

Сряда

18:30

Консултантски център при МИКЦ – Различният поглед

 • Личностно и професионално развитие;
 • Социално предприемачество;
 • Придобиване на социални умения;

Консултантски услуги: Николай Жилков, социален психолог, преподавател в ДИПКУ /Тракийски университет, Стара Загора/

Какво Предлагаме

 • ИНФОРМАЦИЯ
 • КОНСУЛТИРАНЕ
 • ОБУЧЕНИЯ
 • ДОБРОВОЛЧЕСТВО
 • МЛАДЕЖКИ ОБМЕНИ
 • АРТ АТЕЛИЕТА
 • КИНО БЕЗ ГРАНИЦИ
 • МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ
High performance.
We understand how every second important for you and your business, thats why this theme was optimized to provide highest level of performance.

Flexibility.
It comes with awesome features and powerful admin panel that make this theme extremely flexible and gives you possibility to create lots of various layout combinations.